30/06/2017

Uitreiking SODA-attesten

Voor de 1ste keer werden op onze school SODA-attesten uitgereikt aan onze leerlingen.

Deze leerlingen bewezen het afgelopen schooljaar dat ze SODA zijn, met andere woorden, ze waren een voorbeeld op vlak van Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. De attesten werden uitgereikt door dhr. Anthuenis, burgemeester van Lokeren, mevr. Nina Van Der Sypt, schepen van onderwijs Lokeren en dhr. Tim Van Voren, kantoorverantwoordelijke Konvert interim Lokeren en hoofdsponsor van het SODA-project.

Op deze plechtige uitreiking worden onze leerlingen eens extra in de picture gezet. 

Foto's