Leerlingenbegeleiding

Op onze school hechten we veel aandacht aan het welzijn van onze leerlingen. Leerlingen die het moeilijk hebben op school of thuis laten wij niet in de kou staan.

Er zijn verschillende aanspreekpunten voor leerlingen met problemen. Zo staan de klastitularis en de vakleerkrachten altijd paraat om leerlingen te helpen bij dagdagelijkse problemen.

Bij ernstigere problemen wordt het leerlingenbegeleidingsteam ingeschakeld. Zij zoeken samen met alle betrokken partijen (ouders, leerling, leerkrachten) naar een oplossing. 

Wij maken er een punt van om aandacht te schenken aan elke leerling en hem of haar alle kansen op succes aan te bieden.