Bedrijven

Als nijverheidstechnische school vinden we het belangrijk dat we een goede relatie hebben met de bedrijfswereld. Heel wat organisaties ( VDAB, Kamer van Koophandel, Fonds voor Vakopleiding in de bouwnijverheid,...) zetten initiatieven en projecten op om scholen te laten kennismaken met bedrijven en vice versa. Bij een aantal van deze projecten is onze school nauw betrokken.

Veel bedrijven bieden stageplaatsen aan voor onze leerlingen.
Niet zelden kunnen zij na het behalen van hun diploma bij deze bedrijven aan de slag.

Vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld zetelen als juryleden bij de GIP ( geïntegreerde proef). Via de contacten die we onderhouden met een aantal partnerorganisaties krijgen een aantal klassen ook extra opleidingskansen. Sommige leerplandoelstellingen bereiken we via praktijklessen op verplaatsing.

Stagebedrijven

Kinderopvang Miki