CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en de school vanuit een onafhankelijke positie, steeds gericht op het belang van de leerling. Deze dienstverlening is gratis en garandeert de geheimhouding van gegevens. 

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de peventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling hiermee instemt.

Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, dan zal het multidiscilpinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan ons CLB. De leerling of de ouders moeten daar zelf niets voor doen.

Als je dat niet wenst, moet je binnen een termijn van 10 dagen na je inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school begeleidt. De identificatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB - opdrachten ( medische onderzoeken en leerproblemen) worden in elk geval overgedragen.

Onze school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding, GO!Dendermonde. We worden begeleid door Mevr. Lahouaria Chakri, die elke dinsdag op school aanwezig is.
De vestigingsplaats is gelegen in de Groendreef 29 te Lokeren.
Tel: 09/ 348. 15. 82
E-mail: www.go-clb.be