OKAN
Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers 

In Vlaanderen krijgen jongeren tussen twaalf en achttien jaar die onlangs in België zijn aangekomen een jaar lang Nederlandse les in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Daarna gaan zij naar het reguliere onderwijs of volgen ze een alternatief traject.

In de OKAN-klas van het GO! technisch atheneum Lokeren worden de anderstalige leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de studierichting die ze later zullen volgen. Zij krijgen gedurende 1 jaar een Nederlands taalbad.  Daarnaast worden de leerlingen uit de onthaalklas via snuffelstages, schakelklassen en klasoverschrijdende projecten zo goed mogelijk voorbereid op hun latere studierichting.  Begeleiding van de vervolgschoolcoach en samenwerking met externen zoals het CLB zorgen ervoor dat de leerling de studierichting kiest die het nauwst aansluit bij zijn of haar capaciteiten en interesses.

Voor wie?

 • Je bent tussen 12 en 18 jaar
 • Je spreekt geen Nederlands
 • Je woont niet langer dan 1 jaar in België
 • Je hebt nog geen volledig schooljaar les gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal

Lesrooster

De leerlingen volgen 31 uur les per week. OKAN bereidt de jongeren voor om zowel in een vervolgopleiding als in de samenleving te kunnen functioneren. Zowel schoolse competenties als de ontwikkeling tot een sociaal individu zijn belangrijk. Daarom geven we naast luisteren, spreken, lezen, schrijven, grammatica en wiskunde ook maatschappelijke vorming, sport en levensbeschouwelijke vakken.

Klasoverschrijdende projecten

Nederlands leer je niet alleen in de klas. Het is belangrijk dat de leerlingen kennismaken met hun schoolgenoten maar ook met de buitenwereld.  De verschillende activiteiten en projecten doorheen het jaar geven de leerlingen hiertoe de kans.

 • Brunch met een verhaal
 • Uitstappen doorheen België:
  • Oostende
  • Brugge
  • Antwerpen
  • Gent
  • Brussel
  • Ardennen
 • Sportdag
 • RadioProject
 • … 

Radioproject

De OKAN-leerlingen krijgen 2u per week de kans om hun eigen radioshow te maken. Samen met meneer Maarten en meneer Thijs creëren ze interviews, bedenken ze radioshows, zoeken ze passende muziek en gieten ze alles in een fantastische radiopresentatie!

De eindresultaten zijn hier te beluisteren via MixCloud. 

Snuffelstages

We bereiden de leerlingen voor op het regulier onderwijs door middel van schakelklassen, klasoverschrijdende projecten en snuffelstages.

In de schakelklassen krijgen de leerlingen allerlei vakken uit het reguliere onderwijs die hen voorbereiden op hun schoolloopbaan. Ook zullen de leerlingen een week de kans krijgen om de klassen van het regulier onderwijs bij te wonen en te proeven van de studierichtingen die worden aangeboden. 

Wat na de onthaalklas?

Niet alleen leren we de leerlingen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, maar bereiden we hen ook voor op het kiezen van een studierichting en/of opleiding

Het leerkrachtenteam zorgt samen met de vervolgschoolcoach dat de leerling correct georiënteerd worden naar een studierichting die zo goed mogelijk aansluit bij zijn / haar capaciteiten en interesses.
 Daarbij houden we rekening met:

 • de leeftijd van de leerling
 • objectieve testen afgenomen door het CLB
 • vorderingen van de leerling op taalvaardigheidsvlak
 • interesse van de leerling

Ook na het onthaaljaar worden de jongeren niet aan hun lot overgelaten. Zij worden nauwgezet opgevolgd door de vervolgschoolcoach. De vervolgschoolcoach is de brug tussen de onthaalklas en de gewone klassen. De ex-onthaalklassers kunnen bij de vervolgschoolcoach terecht met problemen bij de leerstof of taal. De vervolgschoolcoach houdt ook nauw contact met de scholen waar de leerlingen naartoe gaan en ondersteunt de leerkrachten bij het lesgeven aan leerlingen met taalmoeilijkheden.

Bent u leerkracht en heeft u ex-anderstalige nieuwkomers in de klas, bekijk dan zeker ook eens de volgende link.

Contact

OKAN - coördinator: Ismini De Munck
0483/74.70.79 - okantalokeren@gmail.com

Projectverantwoordelijke: Maarten Buytaert
0483/74.70.79 - okantalokeren@gmail.com

Vervolgschoolcoach: Nele Waelput 
09/348.22.12 - okantalokeren@gmail.com