VERZORGENDE SECTOR - TSO Sociale en Technische Wetenschappen

In deze richting ga je op zoek naar de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu met aandacht voor je eigen positie. Wetenschappen, huishoudkunde en opvoedkunde vormen de kern van deze studierichting.

In Sociale en Technische Wetenschappen scherpen we je menselijke vaardigheden aan. Creatief, sociaal en zorgzaam zijn de kernwoorden van deze richting.

Na het volgen van de richting Sociale en technische wetenschappen kan je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Je voldoet namelijk aan de kwalificatievereisten voor verzorgende personeelsleden in gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Ons programma is er echter voornamelijk op gericht om je voor te bereiden op een verdere specialisatie. Dat kan zowel in een zevende jaar als in het hoger onderwijs. Zo kan je onder andere verpleegkunde, orthopedagogie, logopedie, dieet- en voedingskunde en maatschappelijk werk studeren.

Infobrochure en lessentabel