VERZORGENDE SECTOR - BSO Verzorging - Voeding
BSO Kinderzorg / Thuis - en bejaardenzorg

In de tweede graad Verzorging - Voeding maak je kennis met basisvaardigheden en - technieken die nodig zijn om een goede verzorgende te worden.

Naast technische en communicatieve vaardigheden komen ook aspecten zoals zelfstandig werken en initiatief nemen uitgebreid aan bod in de lessen Huishoudkunde en Opvoedkunde.

Andere aspecten die behandeld worden tijdens de opleiding zijn o.a. hygiëne, veiligheid, voedingsleer en zorg voor het algemeen welzijn in wisselende leef - en woonsituaties.

Vanaf de derde graad ligt de nadruk op het zelfstandig leren werken en krijg je de mogelijkheid om zowel binnen als buiten de school te leren.

Tijdens boeiende stages en projecten doe je de nodige ervaring op. Hiervoor werken we samen met rusthuizen, thuiszorg, kinderdagverblijven, onthaalouders, kleuterklassen en lagere scholen. Daar maak je rechtstreeks kennis met verschillende doelgroepen en alle mogelijke aspecten van je toekomstige beroep.

Tijdens de lessen wordt er verder ingespeeld op je praktijkervaring en krijg je een verdere uitdieping van verzorgende en opvoedkundige vaardigheden in specifieke hulpverlenerssituaties.

We besteden ook extra aandacht aan verantwoordelijkheidsgevoel, teamwerk, observeren, rapporteren en spel - en animatievaardigheden.

In het zevende jaar (derde leerjaar van de derde graad) kan je in functie van je eigen interesses je verder specialiseren binnen een bepaald domein: kinderzorg of thuis - en bejaardenzorg.

Kinderzorg

Het specialisatiejaar kinderzorg bekwaamt je in het opvoeden, verzorgen en animeren van kinderen. De opleiding bevat een uitgebreide stage en heel wat praktijkgerichte vakken. Je krijgt ook de nodige beroepskennis over verzorging en opvoedkunde met je mee.

Na het behalen van dit diploma ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Ook heb je toegang tot eventuele verdere studies zoals bijvoorbeeld leefgroepenwerking of kleuteronderwijs.

Thuis - en bejaardenzorg

In het specialisatiejaar thuis - en bejaardenzorg bereiden we je voor op het werken als professioneel zorgkundige in centra voor thuis - en bejaardenzorg, rustoorden, ziekenhuizen en gezinshulp.

In de loop van het jaar kan je veel praktijkervaring opdoen op je stages. Op die manier word je gevormd tot een zorgkundige die kan werken in een gestructureerd verpleegkundig team in diverse zorgsituaties.

Na het behalen van je diploma secundair onderwijs kan je aan de slag als zorgkundige. Mits de nodige motivatie en werklust kan je ook verder studeren bijvoorbeeld voor verpleegkunde.

Infobrochure en lessentabel